Kvalitetspolitikk

Veien framover for vår bedrift ligger i innovasjon, høye kvalitetskrav, og ta vare på kunder, våre ansatte og miljøet.

Kvalitet: Den høyeste kvalitet på gjennomføring av arbeidene, bare jobbe med sertifisert kvalitet og materialer, bruke moderne konstruksjons-teknologi, og investere i disse teknologiene.

Byggservice 123 – integrerer kvalitet, miljø og sikkerhet gjennom HMS og styringssystemer